فروش پرندگان خشک شده

(خشک کردن انواع حیوانات) .... خرید پرندگان زینتی. تلفات پرنگان زینتی شما را خریداریم. انواع قرقاول ( بلژیکی – لیدی – ریورز) در صورت دم دار بودن و صاف بودن تا 170/000 تومان. طاووس نر دم تکمیل ... ماندگاری حیوانات تاکسیدرمی شده بسته به نوع حیوان ، محل نگهداری و طرز مراقبت ازآن متفاوت بوده، معمولاََ بین 10 تا 15 سال میباشد.
بالا