دمایی بالا به تخم های نطفه دار آسیب میرساند.

administrator

Administrator
عضو کادر مدیریت
#1
جوجه کشی مرغ محلی
از یکی از آشنایان تعداد ٩٠عدد تخم نطفه دار تازه تهیه کردم و داخل دستگاه گذاشتم به دلیل نداشتن تجربه جوجه کشی از سیستم اتوماتیک دستگاه استفاده کردم که بدون حساب کردن چند تخم بدون نطفه بقیه تخم ها تبدیل به جوجه شدن که راندمان بسیار خوبی بود برای بار دوم اقدام به جوجه کشی قرقاول کردم البته خودم چند مولد داشتم که از تخم آنها استفاده کردم چند روزی تخم ها رو جمع اوری کردم و بد داخل دستگاه گذاشتم که بصورت ستر و هچر اقدام به جوجه کشی کنم بعد از هفت روز نطفه سنجی انجام دادم وتخم های بدون نطفه رو خارج کردم بعد از گذشت دوره ستر و روز هچ دیدم که هیچ یک از تخم ها برای ورد به هچ ترک نخوردن با این حال تخم ها رو برای هچ گذاشتم بعد از گذشت پنج روز فقط یک جوجه گرفتم با شکستن تخم دیدم که اکثرا جوجه داخل تخم هست که یا قبل از هچ مرده بودن یا هنوز به دوره هچ نرسیده بودن از چند نفر از دوستان پرسو جو کردم علت این امر رو نگهداری بد از تخمها (دمای بالا) و نبود تهویه مناسب برای دستگاه و اختلاف دمای زیاد محیط دستگاه اعلام کردن با رفع این دو مشکل خدا را شکر جوجه کشی موفقی در حال حاظر دارم .
 
بالا