عواملی که باعث تلف شدن جوجه ها در دوران هچ می شود

#1
گاهی مواقع در انجام فرایند جوجه کشی ، جوجه ها تا مرحله هچ پیش میروند ولی مرده به دنیا می آیند در این مقاله به بررسی عوامل مختلفی که در یک جوجه کشی موفق دخیل اند را بررسی خواهیم کرد


با نزدیک شدن جوجه به مرحله هچ تخم ها نیاز منده اکسیزن بیشتری هستند بنابراین باز کردن دریچه های ورد و خروج هوا در دستگاه جوجه کشی از اهمییت بالای بر خوردار است . اگر دریچه های ورد و خروج هوا بسته باشند قطعا اکسیژن رسانی به جوجه ها به نحوه درستی صورت نمیگرد و جوجه ها تلف میشوند

دومین دلیل تلف شدن جوجه ها ، خارج نکردن تخم های بدون نطفه که باعث تولید گاز متان و مونو اکسید کربن میشوند و سلامت تخم های نطفه دار به خطر می اندازند.


سومین دلیل استفاده از تخم های نطفه داریست که در غذایی انها از کلسیم بیشتر استفاده شده چون سبب میشود پوسته تخم مرغ به شدت سفت شود و جوجه تونایی کافی برای شکستن تخم نطفه دار را نداشته باشد.
 
بالا