نطفه سنجی پی در پی نکنید

administrator

Administrator
عضو کادر مدیریت
#1
من اولین بار که میخواستم جوجه کشی کنم هر روز تخم ها رو نطفه سنجی میکردم و خیلی خوشم می اومد از دیدن رشد تخم ها ولی متاسفانه در آخر هیچ تخمی تبدیل به جوجه نشد بعدا فهمیدام فقط باید یک بار نفطه سنجی میکردم و هر روز تخم ها رو به بیرون از دستگاه منتقل نمیکردم.

نطفه-سنجی.jpg
 
بالا